วิ่งคืนคุณค่าสู่ทะเล

ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคืนคุณค่าสู่ทะเล

พร้อมเรียนรู้การจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยลดการใช้พลาสติกและร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน
และเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยสนับสนุนหน่วยงานที่คืนคุณค่าสู่ทะเล

เกี่ยวกับกิจกรรม

สถานที่ วันและเวลา

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 62 เวลา 05.00 น.

ประเภทการแข่งขัน

5K, 10K และ PLOGGING 1K

ของที่ระลึก

RUNNING RACE KIT

ระยะเวลาสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62
จนกว่าจะเต็มจำนวน

กิจกรรมพิเศษภายในงาน

 
  • กิจกรรมบนเวที S talks “ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ” โดย ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญทางทะเล พูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบด้านต่างๆ จากขยะทะเล แนวทางการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในทะเล โครงการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะทะเลและไมโครพลาสติก พร้อมพบกับผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลขยะพลาสติกเป็นบล็อกปูถนน
  • PLOGGING กิจกรรมวิ่งเก็บขยะ นำทีมโดย คุณมารีญา พูลเลิศลาภ Miss Universe Thailand 2017
  • หลากหลายร้านอาหารคาว-หวานชื่อดังในตำนานของจังหวัดชลบุรี และมีโซนสินค้ารีไซเคิลที่พร้อมให้คุณช้อปปิ้งสินค้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้

ข้อมูลการแข่งขัน

 
ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัคร จำนวน
10K 700 บาท 1,200 คน
5K 500 บาท 800 คน
PLOGGING 1K มัดจำ 500 บาท** 100 คน

** ทีม PLOGGING จะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวนในวันแข่งขัน
** เสื้อทีม PLOGGING สำหรับ 100 ท่าน ที่ชำระเงินมัดจำเท่านั้น

เส้นทางการวิ่ง

 

มินิมาราธอน 10 กม.

จุด START > สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา > โรงเรียนจุกเสม็ด > หาดดงตาล > ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล > จุด Finisher

เส้นทางการวิ่ง

 

FUN RUN 5 กม.

จุด START > สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา > โรงเรียนจุกเสม็ด > ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล > จุด Finisher

เส้นทางการวิ่ง

 

PLOGGING กิจกรรมวิ่งเก็บขยะ 1 กม.

ในบริเวณหาดดงตาล นำทีมโดย มารีญา พูลเลิศลาภ Miss Universe Thailand 2017

RUNNING RACE KIT

 

หมายเหตุ:

  1. นักวิ่งทุกท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 24 ชม.
  2. เหรียญสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน

การเดินทาง

 

เส้นทางเข้า มี 2 จุด

  1. ประตูทางเข้า กองเรือยุทธการ ถนนสุขุมวิท
  2. สี่แยกโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โดยจะมีป้ายบอกบริเวณงานตลอดเส้นทาง

วันแข่งขัน

 
เวลา กำหนดการ
05.00 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทยอยถึงบริเวณงาน
06.00 ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทมินิมาราธอน 10 กม.
06.05 Plogging Team เดินทางไปหาดดงตาล
06.25 ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท FUN RUN 5 กม.
08.00 พิธีมอบถ้วยรางวัลนักวิ่งที่ชนะการแข่งขัน
08.30 กิจกรรมบนเวที S talks “ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ”
09.30 ปิดกิจกรรม

ที่มาโครงการ

 

ขยะทะเลเป็นปัญหาที่สำคัญและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ โดยขยะทะเลส่วนใหญ่เกิดจากการจัดการขยะของชุมชนเมืองอย่างไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดการตกหล่น ปนเปื้อน ลงสู่แหล่งน้ำ ลำคลอง แม่น้ำ และไหลลงสู่ทะเล เกิดเป็นมลพิษทางทะเลและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทั้งทางตรงด้วยการเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล การปนเปื้อนในระบบนิเวศ รวมถึงส่งผลกระทบทางอ้อมต่อกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทางทะเล

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะทะเลและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป ซึ่งสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการขาดองค์ความรู้ในการจัดการขยะอย่างเหมาะสม จึงได้จัดกิจกรรม “#SeaYouTomorrowRun วิ่งคืนคุณค่าสู่ทะเล” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ สิงห์ เอสเตท เพื่อมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการขยะและลดปัญหาทะเล นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 
  1. เพื่อให้ตระหนักถึงวิกฤตปัญหาขยะในท้องทะเล
  2. เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการปัญหาขยะและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
  3. เพื่อสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติท้องทะเล และองค์กรท้องถิ่น

สอบถามเพิ่มเติม

 

STAY ON BOARD

Be the first to hear about the latest news, activity, and the sea community.