นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้า ที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทในเครือ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการของบริษัทและบริษัทใน เครือ หรือผู้ให้บริการที่บริษัทกำหนดให้บริการแก่ท่านแทนบริษัท ผู้ให้บริการเหล่านี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ ข้างต้นหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการจำหน่ายหรือโอนย้ายกิจการ หรือสินทรัพย์ของบริษัท


การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการตัดสินผลงาน เอกรัตน์ ปัญญะธารา ช่างภาพ นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย เผยว่า “ภาพมีจำนวนเยอะ มาก จากผลงานที่ร่วมโครงการ 10,000 ภาพ เราจะทยอยในการคัดเลือกไล่ดูเรื่อย ๆ ตลอดแคมเปญ เกณฑ์การคัดเลือกหลักมี 2 อย่าง คือ สวยกับมีถ่ายทอดความหมายอะไรในรูปบ้างมีความสำคัญ เกี่ยวกับท้องทะเลยังไง ส่งผลกระทบต่อสิ่งใดไหม

STAY ON BOARD

Be the first to hear about the latest news, activity, and the sea community.