ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ

SeaYouTomorrow

 

การสร้างความตระหนักรู้
ในสิ่งแวดล้อมแก่ทุกคน
คือการปกป้องทะเลที่ดีที่สุด

SeaYouTomorrow คือโครงการที่จะเป็นแหล่งความรู้ ทางทะเล เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักรู้และป้องกันผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองต่อทะเลและสิ่งแวดล้อม

ยังไม่พบข้อมูล
ยังไม่พบข้อมูล
 

STAY ON BOARD

Be the first to hear about the latest news, activity, and the sea community.