วิ่งคืนคุณค่าสู่ทะเล

ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคืนคุณค่าสู่ทะเล

พร้อมเรียนรู้การจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยลดการใช้พลาสติกและร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน
และเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยสนับสนุนหน่วยงานที่คืนคุณค่าสู่ทะเล

วิดีโอสรุปกิจกรรม SeaYouTomorrowRun

 

เกี่ยวกับกิจกรรม

 
สถานที่ วันและเวลา

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 62 เวลา 05.00 น.

ประเภทการแข่งขัน

5K, 10K และ PLOGGING 1K

ของที่ระลึก

RUNNING RACE KIT

ระยะเวลาสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62
จนกว่าจะเต็มจำนวน

กิจกรรมพิเศษภายในงาน

 
  • กิจกรรมบนเวที S talks “ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ” โดย ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญทางทะเล พูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบด้านต่างๆ จากขยะทะเล แนวทางการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในทะเล โครงการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะทะเลและไมโครพลาสติก พร้อมพบกับผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลขยะพลาสติกเป็นบล็อกปูถนน
  • PLOGGING กิจกรรมวิ่งเก็บขยะ นำทีมโดย คุณมารีญา พูลเลิศลาภ Miss Universe Thailand 2017
  • หลากหลายร้านอาหารคาว-หวานชื่อดังในตำนานของจังหวัดชลบุรี และมีโซนสินค้ารีไซเคิลที่พร้อมให้คุณช้อปปิ้งสินค้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้

ข้อมูลการแข่งขัน

 
ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัคร จำนวน
10K 700 บาท 1,200 คน
5K 500 บาท 800 คน
PLOGGING 1K มัดจำ 500 บาท** 100 คน

** ทีม PLOGGING จะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวนในวันแข่งขัน
** เสื้อทีม PLOGGING สำหรับ 100 ท่าน ที่ชำระเงินมัดจำเท่านั้น

เส้นทางการวิ่ง

 

มินิมาราธอน 10 กม.

จุด START > สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา > โรงเรียนจุกเสม็ด > หาดดงตาล > ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล > จุด Finisher

เส้นทางการวิ่ง

 

FUN RUN 5 กม.

จุด START > สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา > โรงเรียนจุกเสม็ด > ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล > จุด Finisher

เส้นทางการวิ่ง

 

PLOGGING กิจกรรมวิ่งเก็บขยะ 1 กม.

ในบริเวณหาดดงตาล นำทีมโดย มารีญา พูลเลิศลาภ Miss Universe Thailand 2017

RUNNING RACE KIT

 

หมายเหตุ:

  1. นักวิ่งทุกท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 24 ชม.
  2. เหรียญสำหรับผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน

การเดินทาง

 

เส้นทางเข้า มี 2 จุด

  1. ประตูทางเข้า กองเรือยุทธการ ถนนสุขุมวิท
  2. สี่แยกโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โดยจะมีป้ายบอกบริเวณงานตลอดเส้นทาง

วันแข่งขัน

 
เวลา กำหนดการ
05.00 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทยอยถึงบริเวณงาน
06.00 ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทมินิมาราธอน 10 กม.
06.05 Plogging Team เดินทางไปหาดดงตาล
06.25 ปล่อยตัวนักวิ่งประเภท FUN RUN 5 กม.
08.00 พิธีมอบถ้วยรางวัลนักวิ่งที่ชนะการแข่งขัน
08.30 กิจกรรมบนเวที S talks “ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ”
09.30 ปิดกิจกรรม

ที่มาโครงการ

 

ขยะทะเลเป็นปัญหาที่สำคัญและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ โดยขยะทะเลส่วนใหญ่เกิดจากการจัดการขยะของชุมชนเมืองอย่างไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดการตกหล่น ปนเปื้อน ลงสู่แหล่งน้ำ ลำคลอง แม่น้ำ และไหลลงสู่ทะเล เกิดเป็นมลพิษทางทะเลและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทั้งทางตรงด้วยการเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล การปนเปื้อนในระบบนิเวศ รวมถึงส่งผลกระทบทางอ้อมต่อกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทางทะเล

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะทะเลและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป ซึ่งสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการขาดองค์ความรู้ในการจัดการขยะอย่างเหมาะสม จึงได้จัดกิจกรรม “#SeaYouTomorrowRun วิ่งคืนคุณค่าสู่ทะเล” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ สิงห์ เอสเตท เพื่อมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการขยะและลดปัญหาทะเล นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 
  1. เพื่อให้ตระหนักถึงวิกฤตปัญหาขยะในท้องทะเล
  2. เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการปัญหาขยะและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
  3. เพื่อสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติท้องทะเล และองค์กรท้องถิ่น

สอบถามเพิ่มเติม

 

STAY ON BOARD

Be the first to hear about the latest news, activity, and the sea community.