ทิ้งแบบไม่คิด...อาจทำร้ายอีกหลายชีวิต

#ถอดทิ้งถูกทาง

ACTIVITIES

#SeaYouTomorrow ถอดทิ้งถูกทาง

ช่วยกันถอดทิ้งถูกทาง
ลดขยะหน้ากากอนามัยไม่ให้กลับมาทำร้ายเรา

 

ถึงแม้สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยจะดีขึ้นเรื่อย ๆ หน้ากากอนามัยยังคงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน
การใช้และทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี คือแนวทางการป้องกันที่ดีที่สุด เพื่อไม่ให้เชื้อร้ายกลับมาทำร้ายเราอีกครั้ง

 

เชื้อโรคที่ติดอยู่ใน หน้ากากอนามัย
ยังคงมีชีวิตอยู่อีกหลายวัน และสามารถแพร่เชื้อ
ไปยังผู้ที่สัมผัสโดยตรง

การทิ้งอย่างไม่ถูกวิธี จะทำให้เชื้อสามารถแพร่
ไปได้อย่างไม่รู้จบ และอาจทำร้ายผู้อื่นได้

หน้ากากอนามัยที่ทิ้งอย่างผิดวิธีจำนวนมหาศาล
อาจไปมีจุดจบอยู่ในทะเล และย้อนกลับมาทำร้ายเราในที่สุด

แต่เราช่วยกันหยุดได้ แค่ถอดทิ้งถูกทาง ตามขั้นตอนนี้

พับมัด

ให้ด้านในประกบกัน

ใส่ถุงทำสัญลักษณ์

เขียน "ขยะหน้ากากอนามัย"

แยกถัง

สำหรับ "สำหรับหน้ากากอนามัย"