ACTIVITIES

#SeaYouTomorrow
#ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ

การประกาศรางวัล

ผู้ชนะจะได้ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ‘Explore the Maldives’ กับ Singha Estate

 

เกี่ยวกับกิจกรรม

 

ร่วมส่งภาพถ่ายในหัวข้อ “ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ” เพื่อช่วยกันนำเสนอแนวคิดดีๆ
ในการอนุรักษ์ทะเลที่สวยงามของเรา พร้อมชิงรางวัลมากมายจาก
National Geographic และ Singha Estate

ระยะเวลาแคมเปญ

1 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 62

หัวข้อการประกวด

ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ

การประกาศรางวัล

ประกาศรางวัลในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่เว็บไซต์ www.SeaYouTomorrow.org และรับรางวัลในงาน Explorers Fair 2019 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562

รางวัล

ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 450,000 บาท

รางวัล

 
รางวัลยอดเยี่ยม 3 รางวัล
 • ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 450,000 บาท
ทุกรางวัลจะได้รับ
 • ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Explore the Maldives” ครั้งแรกของคนไทยที่จะได้สัมผัสมัลดีฟส์มุมมองใหม่ แบบตัวต่อตัวกับกลุ่มช่างภาพสายธรรมชาติแถวหน้าของเมืองไทย สนับสนุนโดย SINGHA ESTATE
 • ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร National Geographic Thailand
 • แสดงผลงานในงาน Explorers Fair 2019 (7-11 สิงหาคม 2562)

ขั้นตอนการการส่งภาพประกวด

 
 1. ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ” ที่นำเสนอแนวคิดดีๆ ในการอนุรักษ์ทะเลที่สวยงามให้คงอยู่กับเราตลอดไป ด้วยการโพสต์ภาพลงบนโซเชียลมีเดียของตนเอง (Facebook, Instagram หรือ Twitter) พร้อมคำบรรยายสั้นๆ ติด Hashtag #SeaYouTomorrow และ #ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)
 2. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายสามารถโพสต์ภาพเพื่อร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดเทคนิคและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ
 
 

คณะกรรมการ

 

ตัวแทน National Geographic / ตัวแทนจากอุทยานแห่งชาติ / ผศ. ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (นักวิชาการ)
ช่างภาพมืออาชีพด้านการถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์

หลักเกณฑ์และกฎกติกา

 
 1. ไม่จำกัดเทคนิคและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ สามารถรีทัชและตกแต่งภาพได้
 2. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตัวเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้นมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะขอรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 3. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 5. ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่ หากถ่ายภาพเป็นไฟล์ RAW ไว้ ควรเก็บไฟล์ต้นฉบับนั้นไว้ เพื่อแสดงเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ภาพถ่ายอาจมีปัญหาในภายหลัง หากผู้ถ่ายภาพไม่สามารถนำไฟล์ RAW มาแสดงได้ ในกรณีที่คณะกรรมการต้องการตรวจสอบ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ภาพนั้นๆ ออกจากการประกวด
 6. ลิขสิทธิ์ของภาพที่ได้รับรางวัล จะตกเป็นของคณะผู้จัดงานเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ #SeaYouTomorrow ในสื่อสารสนเทศทุกประเภท
 7. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

ติดตามภาพถ่ายการอนุรักษ์ทะเลสวยๆ ทั้งหมดได้ที่
#SeaYouTomorrow และ #ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ

สอบถามเพิ่มเติม

 
 

STAY ON BOARD

Be the first to hear about the latest news, activity, and the sea community.