เงื่อนไขการใช้บริการ

 

เครื่องหมายการค้า

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายจึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลให้เสื่อมโทรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้อง อาศัยความร่วมมือของทุกคนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้ดีขึ้น โดยนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับ ภาษาไทย ร่วมกับ Singha Estate ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางทะเล จัดการประกวดภาพถ่ายในโครงการ ร่วมมือ “#SeaYou Tomorrow” ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ” เพื่อมุ่งเน้นจิตสำนึกในการรักษาหวงแหน สร้างสมดุลให้ธรรมชาติของทะเล ผ่าน ภาพถ่าย ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายจึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลให้เสื่อมโทรม ซึ่งสิ่ง เหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้ดีขึ้น


การเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและระมัดระวังในการใช้งานเว็บไซต์ นั้นๆ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อข้อความและเนื้อหาใดๆ ที่สร้างขึ้นและเผยแพร่โดยบุคคลที่สามเหล่านั้น การเชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจถือโดยนัยได้ว่าบริษัทรับรองเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่กล่าวถึงในเว็บไซต์เหล่านั้น


ลิขสิทธิ์และการใช้ข้อมูล

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายจึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลให้เสื่อมโทรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้อง อาศัยความร่วมมือของทุกคนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้ดีขึ้น โดยนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับ ภาษาไทย ร่วมกับ Singha Estate ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางทะเล จัดการประกวดภาพถ่ายในโครงการ “#SeaYou Tomorrow ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ” เพื่อมุ่งเน้นจิตสำนึกในการรักษาหวงแหน สร้างสมดุลให้ธรรมชาติของทะเล ผ่านภาพถ่าย ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายจึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลให้เสื่อมโทรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้อง อาศัยความร่วมมือของทุกคนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้ดีขึ้น


การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่แสดงบนเว็บไซต์นี้อาจมิได้มีไว้เพื่อให้ซื้อขายภายในประเทศของท่านหรือตามท้องถิ่น การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้มิได้หมายความโดยนัยว่าหรือประกันว่าจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการเหล่านี้ทุกเมื่อใน พื้นที่ท่านอาศัยอยู่ ท่านควรตรวจสอบกับผู้แทนประจำท้องถิ่นของท่าน ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ของท่าน

STAY ON BOARD

Be the first to hear about the latest news, activity, and the sea community.