SeaYouTomorrow31 May 2021

Marine Conservation Program

 
Copied to clipboard.

Emma the Sea Turtle class

ปัจจุบัน เต่าทะเล มีจำนวนน้อยลงอย่างมาก จากภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น ขยะทะเล

ศูนย์เรียนรู้ทางทะเลได้เห็นถึงความสำคัญของเต่าทะเล จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเล และการดำน้ำอย่างเป็นมิตร โดยจัด ทุกๆวันจันทร์และวันพฤหัส เวลา 16.00 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีความรู้และปฏิบัติอย่างถูกวิธี ขณะดำน้ำในแนวปะการังบริเวณ ครอสโรดส์

Fish Identification class

นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ทำการสำรวจปลาในแนวปะการัง บริเวณ Emboodhoo lagoon ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีปลาหลากหลายชนิด รวมถึงชนิดพันธุ์ปลาหายากที่เข้ามาอาศัยและหากินใน ลากูน โดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อระหว่างเกาะ ทั้งกระเบน ฉลาม และปลาชนิดที่พบเจอได้ยาก เป็นที่ตื่นตาให้กับผู้มาเยือนที่ได้พบเห็น

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์เรียนรู้ควบคู่ไปการท่องเที่ยว จึงได้จัดกิจกรรมการจำแนกชนิดพันธุ์ปลาและพฤติกรรมของปลาที่สามารถพบเจอได้บริเวณครอสโรดส์ โดยจัด ทุกๆวันอังคารและวันเสาร์ เวลา 17.00 น.

Dolphins class

Crossroads ตั้งอยู่ใน Embhoodhoo Lagoon, South Male atoll ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยและหากินของโลมา ซึ่งสามารถพบเจอได้ถึง 3 ชนิด และวาฬ 1 ชนิด โดยมีโอกาสพบเจอได้บ่อย สังเกตุได้ง่ายเนื่องจากพฤติกรรมของโลมาจะอยู่รวมกันเป็นฝูง ครีบหลังโผล่พ้นน้ำ บ้างก็กระโดด ทำให้เป็นที่สนใจให้แก่ผู้พบเห็น

ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลจึงได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องโลมาและการอนุรักษ์โลมาทุกๆ วันพุธ เวลา 15.30 และลงเรือออกสำรวจโลมา ในช่วงเย็น ซึ่งเป็นช่วงที่มีโอกาสพบบ่อยที่สุด ทำให้ได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวควบคู่กับความรู้ไปด้วย

Marine talk

มหาสมุทรกำลังเผชิญกับวิกฤต  ระบบนิเวศทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์กำลังถูกคุกคามจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการประมงเกินขนาด ขยะทะเล การปนเปื้อนของสารพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภัยคุกคามเหล่านี้ส่งผลให้ระบบนิเวศทางทะเลเสื่อมโทรม และเร่งให้สัตว์น้ำจำนวนมากต้องสูญพันธุ์หรือตกอยู่ในความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ ทางศูนย์เรียนรู้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ จึงได้จัดกิจกรรม Marine talk เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในหัวข้อต่างๆ เช่น ฉลามปลานกแก้วกับการฟื้นฟูแนวปะการัง และภัยร้ายของขยะทะเล เป็นต้น กิจกรรมมีทุกๆ วันอาทิตย์เวลา 15.00 น.

สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ทางทะเลมัลดีฟส์ พฤจิกายน พ.ศ. 2563 -เมษายน พ.ศ. 2564

  • Coral propagation 294 คน
  • Fish Identification 55 คน
  • Emma The Sea Turtle 135 คน
  • Dolphins class 12 คน
  • Marine talk 25 คน
  • รวม 521 คน

และ ตั้งแต่ที่ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล (Crossroads Maldives)เริ่มดำเนินการ (พ.ศ. 2562) มีผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 3,441 คน (ข้อมูลเดือนธันวาคม พ.ศ 2563)

 

 

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว