SeaYouTomorrow16 May 2018

กิจกรรมปลูกต้นพีพีหรือต้นแสมขาว

 
Copied to clipboard.

บริเวณรอบพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านแหลมตง จังหวัดกระบี่ เพื่อมุ่งเน้นการลดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

ผลการศึกษา

ต้นแสมขาวจัดเป็นไม้เบิกนำป่าชายเลน พบได้มากตามริมแม่น้ำก่อนถึงปากอ่าวหรือตามขอบป่าชายเลนด้านนอก เป็นไม้ป่าชายเลนที่เติบโตเร็ว ลำต้นแตกกิ่งเป็นทรงพุ่มใหญ่ ทนต่อน้ำท่วมขังหรือแห้งแล้งได้ดี พันธุ์ไม้ป่าชายเลนมีลักษณะพิเศษต่างจากพันธุ์ไม้ทั่วไป กล่าวคือพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนเป็นพืชที่สามารถปรับตัวในพื้นที่ที่มีน้ำเค็มขึ้นลง อย่างสม่ำเสมอ ทนต่อสภาพลมและคลื่นแรง ดังนั้นทุกส่วนของต้นไม้จึง ปรับตัวให้เข้ากับสภาพพื้นที่ได้ดี นอกจากนี้ป่าชายเลนยังมีบทบาทที่สำคัญมากมาย เช่น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และอนุบาลสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ดักเก็บตะกอนดินเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และเก็บกักธาตุคาร์บอน อันเป็นการการลดต้นเหตุที่จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ช่วยป้องกันชายฝั่งพังทลายและลดทอนความรุนแรงจากคลื่นลม และกระแสน้ำ ในช่วงฤดูมรสุม

สถานที่

 

หมู่ที่ 8 บ้านแหลมตง จังหวัดกระบี่

 

 

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว