Land’s of Tomorrow8 Sep 2019

อเมซอน ในวันที่โลกร่ำไห้

 
Copied to clipboard.

อเมซอนเป็นป่าใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ใน 9 ประเทศของอเมริกาใต้ เกิดจากเทือกเขาแอนดีสสูงชัน กักเมฆไว้ทางด้านตะวันออก ทำให้ฝนตกชุกกลายเป็นลุ่มน้ำขนาดยักษ์มีพื้นที่รวมกันมากกว่า 7 ล้านตารางกิโลเมตร ในจำนวนนี้ประมาณ 5.5 ล้านตารางกิโลเมตรเป็นเขตป่าอเมซอน

ในป่าแห่งนี้คือที่สุดของความหลากหลายทางชีวภาพ ว่าง่ายๆ คือหากโลกมีสิ่งมีชีวิต 10 ชนิด อย่างน้อย 1 ชนิด จะอยู่ในป่าอเมซอน เฉพาะแมลงในป่ามีมากกว่า 2,500,000 ชนิด ป่าอเมซอนในบราซิลแห่งเดียว มีสัตว์ไม่มี กระดูกสันหลังมากกว่า 100,000 ชนิด (ไม่รวมแมลง)

เมื่อมองลงไปในน้ำ มีปลาและสัตว์น้ำอีกมหาศาลแอบซ่อนอยู่ลำน้ำอเมซอนเชื่อมต่อกันด้วยสายย่อยนับหมื่น บางแห่งเกิดทะเลสาบขนาดเล็กที่เรียกว่า Oxbow Lake หรือคุ้งน้ำที่มีลักษณะคล้ายตาวัว ในนั้นเป็นที่อยู่ของ สัตว์จำนวนมากที่ไม่พบในบริเวณอื่นใดของโลก เช่น นากยักษ์ หรือแม้กระทั่งโลมาน้ำจืดที่วิวัฒนาการจน สามารถใช้ชีวิตอยู่ในอเมซอนได้สำเร็จ


“ ผลจากการทำลายป่าเพื่อที่ดินทำกิน ทำให้ในปี 2018 ป่าประมาณ 17% ถูกทำลายไปแล้วและในปี 2019 ป่าอเมซอนในบราซิลกำลังเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ โดยมีไฟป่ามากกว่า 72,000 จุด มากกว่าที่พบในปี 2018 ถึง 80% ”

 

 

ไฟป่าในอเมซอนนอกจากทำลายระบบนิเวศป่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งยังส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงถือเป็นการเร่งภาวะโลกร้อน เพราะป่าอเมซอน เป็นพื้นที่ดูดซับคาร์บอนมากที่สุดบนแผ่นดิน (มากกว่า 10% ของป่าและต้นไม้ในโลก)

 

 

หากป่าถูกทำลาย ต้นไม้ลุกไหม้เป็นไฟ ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่บรรยากาศย่อมเป็นตัวเร่งทำให้ภาวะโลก ร้อนที่เราเผชิญอยู่รุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบกลับมายังป่าอเมซอนนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่า หากอุณหภูมิ โลกร้อนขึ้น 3 องศาภายในปี 2100 ป่าอเมซอนจะหายไปมากกว่า 75% เพราะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และส่ง ผลกระทบกลับมายังก๊าซเรือนกระจกในโลกอีกครั้งเพราะเมื่อป่าหายไปย่อมไม่มีตัวช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์

ปัญหารุนแรงดังกล่าวส่งผลให้เกิดความวิตกไปทั่วโลก แต่การเมืองระหว่างประเทศตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ทำให้การ จัดการปัญหายังไม่สามารถทำได้และอาจทำให้ภาวะป่าถูกทำลายดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

คัดลอกลิ้งค์เก็บไว้ที่คลิปบอร์ดแล้ว

บทความยอดนิยม
Land’s of Tomorrow

 

STAY ON BOARD

Be the first to hear about the latest news, activity, and the sea community.